Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2022

LƯU TRÚ TẠI HÀ GIANG

Gửi Email In trang Lưu
Danh sách địa chỉ lưu trú tại huyện Đồng Văn

13/11/2019 14:08

STT Tên cơ sở Lưu trú Du lịch Đạt chuẩn Tổng số phòng Địa chỉ Điện thoại Ghi trú
I KHÁCH SẠN
1 KS Hoa Cương 3 sao 82 Tổ 4 TT Đồng Văn 02193.856.868 500.000-1.100.000đ
2 KS Lâm Tùng 2 sao 31 Tổ 3 TT Đồng Văn 02193.856.789 350.000-600.000đ
3 KS Trường Anh 2 3 Sao 50 Tổ 3 TT Đồng Văn 0947.010.773 350.000-600.000đ
4 KS Trường Anh 2 sao 17 Tổ 3 TT Đồng Văn 02193.859.858 350.000-600.000đ
5 KS Tam Giác Mạch 2 sao 17 Tổ 7 TT Đồng Văn 0946.873.799 350.000-600.000đ
6 KS Thiên Hương 1 sao 15 Tổ 3 TT Đồng Văn 02193.856.208 350.000-600.000đ
7 KS. Hoàng Ngọc 1 sao 45 Tổ 3 TT Đồng Văn 02193.856.202 350.000-600.000đ
8 KS Khải Hoàn 1 sao 30 Tổ 3 TT Đồng Văn 0339468333 350.000-600.000đ
9 KS Thái Thịnh 1 sao 10 Tổ 3 TT Đồng Văn 0985.248.741 350.000-600.000đ
10 KS Đồng Văn  01 sao 20 Tổ 2. TT Đồng Văn 0945896866 350.000-500.000đ
11 KS Đá Nhớ 2 sao 15 Tổ 3. TT Đồng Văn 02193852888 350.000-600.000đ
12 KS Hoàng Vân 1 sao 16 TT Đồng Văn 02193.882.888 350.000-500.000đ
13 KS Mã Pì Lèeng   11 Tổ 7. TT Đồng Văn 0933321456 350.000-600.000đ
14 KS Lâm Gia 1 sao 19 Tổ 3 . TT Đồng Văn 0974.521.038 350.000-600.000đ
15 Resort Trường Xuân   5 Tổ 7 TT Đồng Văn 02193.856.858 350.000-600.000đ
16 Resort Khánh Sơn 1 sao 20 Đoàn kết. TT Đồng Văn 02192.200.999 350.000-600.000đ
17 KS Đại Lâm 1 sao 16 Tổ 7 TT Đồng Văn   350.000-500.000đ
18 KS Bảo Minh     TT Đồng Văn   350.000-600.000đ
19 KS Huy Hoàng 1 sao 18 Tổ 2. TT Đồng Văn 0965.339.333 350.000-600.000đ
20 KS Quỳnh Như 1 sao 16 Tổ 2 TT Đồng Văn 0987.372.139 350.000-600.000đ
III NHÀ NGHỈ
21 Nhà nghỉ Lũng Cú  NN 11 Tổ 3 TT Đồng Văn 02193.856.534  
22 Nhà nghỉ Bình an NN 11 Tổ 2 TT Đồng Văn 02193.856.177  
23 Nhà nghỉ Gia Linh NN 12 Tổ 3 TT Đồng Văn 0988.064.800 250.000-500.000đ
24 Nhà nghỉ  Hải Hiền NN 8 Tổ 3 TT Đồng Văn 02193.856.389  
25 Nhà nghỉ Xuân Thu NN 9 Tổ 2 TT Đồng Văn 0372.996.999  
26 Nhà nghỉ Tâm Hoàng NN 10 Tổ 3. TT Đồng Văn 0984.160.478  
27 NN Huyền Trâm NN 14 Tổ 3. TT Đồng Văn 0987.710.780 250.000-500.000đ
28 NN Thành Đô 2 NN 8 Tổ 2.TT Đồng Văn    
29 NN Thành Đô NN 13 Tổ 2 .TT Đồng Văn 0868.051.974 250.000-500.000đ
30 NN Lý Hoan NN 9 Tổ 3. TT Đồng Văn 0974598241 250.000-500.000đ
31 NN Vũ Huy ( Hường Sen) NN 10 Tổ 2 TT Đồng Văn 0395389677  
32 NN Minh Được NN 4 Tổ 3 TT Đồng Văn    
33 NN Hồng Hạnh NN 4 Tổ 3. TT Đồng Văn 0985.274.808  
34 NN Thành Luân NN   TT Đồng Văn 0385.087.983  
35 NN Thân Mùi NN 17 Tổ 4 TT Đồng Văn 0983.973.612  
36 NN 29 Phố Cổ NN 11 TT Đồng Văn 02192.213.666  
37 NN Ngân Hà NN 10 Tổ 3. TT Đồng Văn    
38 NN Bình Minh NN 8 Tổ 2. TT Đồng Văn 0848.247.152  
39 NN Tân Tiến NN 4 Tổ 3. TT Đồng Văn 0962.736.661  
40 NN Vạn Hoa NN 11 TT Phố Bảng 0973695799  
41 Nhà nghỉ Hiếu Thành NN 7 Thị trấn Phó Bảng    
42 Nhà nghỉ Huy Uyên NN 10 Thị trấn Phó Bảng    
43 Nhà nghỉ Khánh Lâm NN 3 Thôn Lũng Phìn xã Lũng Phìn 0947.018.889  
44 Nhà Nghỉ Vàng Văn Hùng   8 Cổng chợ xã Phố Cáo, thôn Sủa Pả A    
45 Nhà Nghỉ Phù Minh Toản   9 Gần Ngã 3 xã Phố cáo, thôn Sủa Pả A    
46 Nhà Nghỉ Huy Hoàng NN   Thôn Thèn Pả xã Lũng Cú 0834.872.399  
47 Nhà nghỉ Hoa Đá NN 10 Ngã ba Sà Phìn Lũng Táo 0985.248.751 250.000-500.000đ
IV NHÀ KHÁCH, HOMESTAY
48 NK Huyện ủy NK 10 TT Đồng Văn 0976.096.296  
49 NK quân đội NK 6 TT Đồng Văn 0914.376.521  
50 NK TT BD Chính trị NK 10 TT Đồng Văn 0915.558.329  
51 NK Cực bắc NK 10 Xã Lũng Cú 0982.810.015  
52 NK Kho bạc NK 4 TT Đồng Văn    
53 NK Ngân hàng NK 17 TT Đồng Văn    
54 Bụi Homestay Homestay   Khu Đoàn Kết.Thị trấn Đồng Văn 024 6650 8421 180.000/phòng
55 Homestay Vừ Mí Sò Homestay 3 Thôn Ngài Lủng TT Đồng Văn 0398.634.686 80.000-100.000đ /ng
56 Homestay Nguyễn Tiến Thiện Homestay 4 Tổ 1 TT Đồng Văn 0388.979.523 80.000đ/ng
57 Homestay Nguyễn xuân Hợp Homestay 3 Tổ 1 TT Đồng Văn 0912.282.017 80.000đ/ng
58 Homestay Trương Đức  Toàn Homestay 2 Tổ 1 TT Đồng Văn 0966. 002. 099 80.000đ/ng
59 Lý Túy Hoa Homestay 4 Tổ 1 TT Đồng Văn 0982.344.376 80.000đ/ng
60 Homestay Sùng Mí Hà Homestay 3 Tổ 1 TT Đồng Văn 0919.014.739 80.000đ/ng
61 Homestay Hà Văn Tuyên Homestay 3 Tổ 1 TT Đồng Văn 0353.327.280 80.000đ/ng
62 Homestay Vàng Dỉ Soáng Homestay 4 Tổ 1 TT Đồng Văn 0389.062.587 80.000đ/ng
63 Homestay Nguyễn Công Sơn Homestay 6 Tổ 1 TT Đồng Văn 0368.576.666 80.000đ/ng
64 Homestay Phạm Thị Hoa Homestay 8 Tổ 1 TT Đồng Văn 0383.639.277 80.000đ/ng
65 Homestay Hà Văn Công Homestay 2 Tổ 1 TT Đồng Văn 0372.117.178 80.000đ/ng
66 Homestay Vũ Văn Thanh Homestay 4 Tổ 1 TT Đồng Văn 0988.684.534 80.000đ/ng
67 Homestay Dìu Đình Chiến Homestay 4 Tổ 1 TT Đồng Văn 0983.108.583 80.000đ/ng
68 Homestay Vàng Thị Sối Homestay 2 Tổ 1 TT Đồng Văn 0854.112.276 80.000đ/ng
69 Homestay Nguyễn Thế Điều Homestay 2 Tổ 1 TT Đồng Văn 0948.851.619 80.000đ/ng
70 Homestay Nguyễn Văn Quý Homestay 4 Tổ 1 TT Đồng Văn 0946.260.710 80.000đ/ng
71 Homestay Hoàng Văn Hoan Homestay 4 Tổ 1 TT Đồng Văn 0988.683.401 80.000đ/ng
72 Homestay Hoàng Thị Diệu Homestay 3 Tổ 1 TT Đồng Văn 0985.952.909 80.000đ/ng
73 Homestay Dương Thị Thành Homestay 5 Tổ 1 TT Đồng Văn 0386.790.222 80.000đ/ng
74 Homestay Nguyễn Thị Ấm Homestay 2 Tổ 1 TT Đồng Văn 0349.226.222 80.000đ/ng
75 Homestay Phạm Thị Hồng Homestay 2 Tổ 1 TT Đồng Văn 0966.316.573 80.000đ/ng
76 Homestay Lương Thị Hằng Homestay 2 Tổ 1 TT Đồng Văn 0358.496.095 80.000đ/ng
77 Homestay Phạm Thị Nhẫn Homestay 6 Tổ 1 TT Đồng Văn 0915.368.018 80.000đ/ng
78 Homestay Tôn Ánh Nguyệt Homestay 5 Tổ 1 TT Đồng Văn 0394.847.084 80.000đ/ng
79 Homestay Phạm Thị Hải Homestay 5 Tổ 1 TT Đồng Văn 038.595.299 80.000đ/ng
80 Homestay Lương Ngọc Uyển Homestay 2 Tổ 1 TT Đồng Văn 02256.096.888 80.000đ/ng
81 Homestay Đặng Thị Đình Homestay 2 Tổ 1 TT Đồng Văn 0378.621.824 80.000đ/ng
82 Homestay Nguyễn Thị Hiền Homestay 6 Tổ 1 TT Đồng Văn 0382.897.955 80.000đ/ng
83 Homestay Nguyễn Châu Loan Homestay 3 Tổ 1 TT Đồng Văn 0917.988.580 80.000đ/ng
84 Homestay Hoàng Thị Chúc Homestay 3 Tổ 1 TT Đồng Văn 0358.153.593 80.000đ/ng
85 Homestay Vũ Văn Đoàn Homestay 2 Tổ 1 TT Đồng Văn 0377.405.920 80.000đ/ng
86 Homestay Hoàng Thị Xim Homestay 6 Tổ 1 TT Đồng Văn 0983.976.946 80.000đ/ng
87 Homestay Hà Văn Hạnh Homestay 3 Tổ 1 TT Đồng Văn 0967.096.088 80.000đ/ng
88 Homestay Phạm Văn Hùng Homestay 3 Tổ 1 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
89 Homestay Nguyễn Văn Điều Homestay 3 Tổ 1 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
90 Homestay Nguyễn Viết Bảy Homestay 2 Tổ 1 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
91 Homestay Nguyễn Tiến Dũng Homestay 2 Tổ 1 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
92 Homestay Hoàng Thị Bé Homestay 1 Tổ 1 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
93 Homestay Vừ Văn Thịnh Homestay 2 Tổ 1 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
94 Homestay Thào Mí Lúa Homestay 4 Tổ 1 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
95 Homestay Vũ Mạnh Tài Homestay 4 Tổ 1 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
96 Homestay Giàng Mí Say Homestay 4 Tổ 1 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
97 Homestay Vàng Vũ Trang Homestay 4 Tổ 1 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
98 Homestay Nguyễn Mạnh Thắng Homestay 6 Tổ 1 TT Đồng Văn 0985.875.078 80.000đ/ng
99 Homestay Văn Thành Homestay 2 Tổ 2 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
100 Homestay Vàng Thị Mỉ Homestay 2 Tổ 2 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
101 Homestay Thanh Quang Homestay 8 Tổ 2 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
102 Homestay Thanh Nam Homestay   Tổ 2 TT Đồng Văn 0343.236.154  
103 Homestay Văn Quyết Homestay 2 Tổ 2 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
104 Homestay Lê Hiền Homestay 6 Tổ 2 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
105 Homestay Củng May Homestay 1 Tổ 2 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
106 Homestay Trần Minh Tâm Homestay   Tổ 3 TT Đồng Văn 0975.197.413 80.000đ/ng
107 Homestay Tân Anh Homestay 5 Tổ 3. TT Đồng Văn 0975.776.728 80.000đ/ng
108 Homestay Đức Nhu Homestay 4 Tổ 3. TT Đồng Văn 0972.273.617 80.000đ/ng
109 Homestay Củng Vân Homestay 1 Tổ 3. TT Đồng Văn 0977.115.189 80.000đ/ng
110 Homestay Thị Thêu Homestay 5 Tổ 3. TT Đồng Văn 0976.904.852 80.000đ/ng
111 Homestay Lương Thị Niềm Homestay   Tổ 3. TT Đồng Văn 0382.966.421 80.000đ/ng
112 Homestay Gia Linh Homestay   Tổ 3. TT Đồng Văn 0988064800 80.000đ/ng
113 Homestay Lù A Nừn Homestay 6 Tổ 3 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
114 Homestay Văn Hào Homestay 5 Tổ 3 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
115 Homestay Củng Vần Homestay 2 Tổ 3 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
116 Homestay Pháng Diu Homestay 2 Tổ 3 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
117 Homestay văn Lìn Homestay 2 Tổ 3 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
118 Homestay Hồng Thiêu Homestay 4 Tổ 3 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
119 Homestay Văn Vàng Homestay 5 Tổ 3 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
120 Homestay Hồng Hải Homestay 4 Tổ 3 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
121 Homestay Hồng Thủy Homestay 8 Tổ 3 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
122 Homestay Ngọc Dũng Homestay 4 Tổ 3 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
123 Homestay Nguyễn Ngọc Văn Homestay   Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn   80.000đ/ng
124 Homestay Lụực Ngọc Homestay 1 Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn 0945333011 100.000đ/ng
125 Homestay Thanh Lực Homestay 3 Tổ 3 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
126 Homestay Thế Đường Homestay 3 Tổ 4 TT Đồng Văn 0947841166 80.000đ/ng
127 Homestay 32 Phố cổ Homestay 3 Tổ 4 TT Đồng Văn 0393855852 80.000đ/ng
128 Homestay Hoàng Quốc Thân Homestay   Tổ 4 Thị trấn Đồng Văn   80.000đ/ng
129 Homestay Nguyễn Văn Kin Homestay   Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn   80.000đ/ng
130 Homestay Nguyễn Ngọc Phan Homestay   Tổ 4 Thị trấn Đồng Văn   80.000đ/ng
131 Homestay Hoàng Quốc Thân Homestay   Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn   80.000đ/ng
132 Homestay 35 Phố Cổ Homestay 2 Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0836415208 80.000đ/ng
133 Homestay 37 Phố cổ Homestay 1 Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0836415208 80.000đ/ng
134 Homestay Thảo Nguyên Homestay 2 Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0974115688 80.000đ/ng
135 Homestay Lịch Lãm Homestay 5 Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0977,835,011 80.000đ/ng
136 Homestay Nguyễn Thị Ngà Homestay 4 Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0979.696.196 80.000đ/ng
137 Homesstay Hiển Việt Homestay 6 Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0346,962,110 80.000đ/ng
138 Homestay Tâm Tư Homestay 4 Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0392,572,555 80.000đ/ng
139 Homestay Triều Việt Homestay   Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn   80.000đ/ng
140 Homestay Minh Chi Homestay   Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn   80.000đ/ng
141 Homestay Hội Liêm (Đồng Văn Homestay) Homestay 2 Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0376.127.976 80.000đ/ng
142 Homestay Vùi Thị Hóa Homestay   Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0372.517.794 80.000đ/ng
143 Homestay Lương Mã Doanh Homestay 6 Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 037.211.8809 80.000đ/ng
144 Homestay Như Ngọc Homestay   Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0734.301.102 80.000đ/ng
145 Homestay Cáy Thị Phình Homestay   Tổ 4 TT Đồng Văn 0374227288 80.000đ/ng
146 Homestay Sơn Bảo Homestay 3 Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0857.163.564 80.000đ/ng
147 Homestay Homestay Việt Trung Homestay 4 Tổ 5 TT Đồng Văn 0972.320.388 80.000đ/ng
148 Homestay Homesaty Trung Tuyết Homestay 4 Tổ 5 TT Đồng Văn 0832.253.996 80.000đ/ng
149 Homestay Homestay Lý Văn Sinh Homestay 2 Tổ 5 TT Đồng Văn 0372.120.122 80.000đ/ng
150 Homestay Lương Triệu Đanh Homestay 2 Tổ 6 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
151 Homestay Mùng Thị Hoan Homestay 1 Tổ 6 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
152 Homestay Lục Văn Trung Homestay 2 Tổ 6 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
153 Homestay Nguyễn Văn Thọ Homestay 3 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
154 Homestay Vũ văn Đại Homestay 3 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
155 Homestay Lưu văn Đức Homestay 2 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
156 Homestay Thanh Thái Homestay 3 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
157 Homestay Văn Chiếm Homestay 2 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
158 Homestay Lương Thị Nguyệt Homestay 1 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
159 Homestay Thiên Ngán Homestay 2 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
160 Homestay Quốc Tuấn Homestay 3 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
161 Homestay Minh Huấn Homestay 2 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
162 Homestay Trọng Viễn Homestay 2 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
163 Homestay Sỹ Trung Homestay 3 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
164 Homestay Ái Quyên Homestay 2 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
165 Homestay Thiị Sinh Homestay 2 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
166 Homestay văn Thanh Homestay 5 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
167 Homestay Thiên Thắng Homestay 3 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
168 Homestay Văn Hoàn Homestay 3 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
169 Homestay Liễu Thị Nhân Homestay 4 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
170 Homestay Văn Đạt Homestay 4 Tổ 7. TT Đồng Văn 0396.376.334 80.000đ/ng
171 Homestay Văn Nghị Homestay 4 Tổ 7 TT Đồng Văn   80.000đ/ng
172 Homestay Hạnh Phúc Homestay 3 Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú 0344.640.336 80.000đ/ng
173 Homestay Liên Minh Homestay 4 Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú 0343,287,118 80.000đ/ng
174 Homestay Xuyến Tâm Homestay 2 Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú 0369,909,857 80.000đ/ng
175 Homestay Cực Bắc Homestay 4 Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú 0965,042,550 80.000đ/ng
176 Homestay Toáng Khuyên Homestay 2 Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú 0962,119,571 80.000đ/ng
177 Homestay Phương Trâm Homestay 4 Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú 0337,320,862 80.000đ/ng
178 Homestay Thanh Cáy Homestay 4 Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú 0387.536.297 80.000đ/ng
179 Homestay Văn Hải Homestay 6 Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú 0848.937.122 80.000đ/ng
180 Homestay Sơn Hà Homestay 7 Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú 0834.872.399 80.000đ/ng
181 Homestay Văn Tà Homestay 6 Thôn Ma Lé, xã Ma Lé 0888.748.878 80.000đ/ng
182 Homestay Thế Thông Homestay 3 Thôn Ma Lé, xã Ma Lé 034.663.076 80.000đ/ng
183 Homestay Văn Chay Homestay 2 Thôn Ma Lé, xã Ma Lé 0333.572.448 80.000đ/ng
184 Homestay Quang Thực Homestay 3 Thôn Ma Lé, xã Ma Lé 0964.644.244 80.000đ/ng
185 Nhà nghỉ cộng đồng Homestay Lũng Cẩm Homestay 2 Thôn Lũng Cẩm Trên xã Sủng Là 0966314396 80.000đ/ng
186 Homestay Sé Mua Homestay 2 Thôn Lũng Cẩm Trên, xã Sủng Là 0837201610 80.000đ/ng
187 Homestay Ma Thị Thuyển Homestay 3 Thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là 0972209410 80.000đ/ng
188 Homestay Mạnh Linh Homestay 2 Thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là 0981030616 80.000đ/ng