Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2022

ẨM THỰC HÀ GIANG

Gửi Email In trang Lưu
Danh sách nhà hàng tại huyện Đồng Văn

13/11/2019 14:42

 

STT TÊN NHÀ HÀNG ĐÁP ỨNG VÀ GIÁ CẢ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ
1 Nhà hàng Hoa Cương 300 ng 02193.856.868 Đường 19 tháng 5, Thị trấn Đồng Văn
2 Nhà hàng Sông Núi 300ng (1.000.000đ-1.200.000đ) 0915.982.005 Đường Vành  Đai, Tổ 2, TT Đồng Văn
3 Nhà hàng Tiến Nhị 160ng (1.000.000đ-1.200.000đ) 0389552252 Đường 3/2, Tổ 3 TT Đồng Văn
4 Nhà hàng Âu Việt 200ng(1.000.000đ-1.200.000đ) 0942.905.888 Nhà 45, đường 3/2, Thị trấn Dồng Văn
5 Nhà hàng Tú Lan 120ng (1.000.000đ-1.200.000đ) 02193.856.148 Đường Phố Cổ, TT Đồng Văn
6 Nhà hàng Mã Gia Quán 140ng (1.000.000đ-1.200.000đ) 0947.721.888 Đường Vành Đai, Tổ 2, TT Đồng Văn
7 Cơm bình dân Thanh Xuân 50ng 0348006279 Tổ 2 Đường Vành Đai, Thị trấn Đồng Văn
8 Cơm bình dân Tùng Phúc 50ng 0975.588.162 Số nhà 145 tổ 2, TT Đồng Văn
9 Cơm bình dân An An 50ng 0943.091.102 Tổ 2, Thị trấn Đồng Văn
10 Nhà hàng Đức Huân 100ng 0984.956.006 Đường 3/2, Tổ 2 thị trấn Đồng Văn
11 Nhà hàng Hoàng Gia 40ng (1.000.000đ-1.200.000đ) 0357164166 số nhà 84, tổ 2 Thị trấn Đồng Văn
12 Cơm bình dân Hải Béo 50 ng  0984.123.060 Đường 3/2, Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn
13 Nhà hàng Hiền Hải 100 ng 0985.274.789 Đường 3/2, Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn
14 Nhà hàng Oanh Hiệu 100 ng (1.000.000đ-1.200.000đ) 0388859466 Đường 3/2, Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn 
15 Nhà hàng Tình Cốc 32 ng (1.000.000đ-1.200.000đ) 0972.037.020 Tổ 3 thị trấn Đồng Văn
16 Nhà hàng Lâm Tùng 100 ng (1.000.000đ-1.200.000đ) 0915.975.124 Tổ 3 thị trấn Đồng Văn
17 Nhà hàng Quang Dũng 80 ng 0976.255.176 Đường Phố Cổ, Tổ 4 TT Đồng Văn
18 Cơm bình dân Dũng Hương 40 ng 0914.920.569 Đường Phố Cổ, tổ 4 TT Đồng Văn
19 Nhà hàng Tấn Phát 100 ng 0977.045.503 Làng Quyết Tiến, TT Đồng Văn 
20 Nhà hàng Phố Núi 80 ng 0986.086.016 Làng Quyết Tiến, TT Đồng Văn
21 Cơm bình dân Bộ Ngọc 30 ng 0972.084.007 Đường Phố Cổ TT Đồng Văn
22 Nhà hàng Vị Sơn Quán  200 ng 0399 244 304 Tổ 3, khu chợ cổ, TT Đồng Văn
23 Quán Thư Bò 100 ng 0988 261 073 Tổ 3, khu chợ cổ, TT Đồng Văn
24 Nhà hàng Lương Gia 100 ng (1.000.000đ-1.200.000đ) 0975.118.389 Đường Sùng Dúng Lù, Tổ 6 TT Đồng Văn
25 Nhà hàng Vạn Huệ 40 ng 0944.886.194 Đường Sùng Dúng Lù , Tổ 6 TT Đồng Văn
26 Nhà hàng Quỳnh Như 50 ng (1.000.000đ-1.200.000đ) 0978 372 139  Tổ 2 Thị trấn Đồng Văn
27 Cơm bình dân Mạnh Hùng 100 ng 0915 505 283 Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn
28 Cơm Xuân Chính 60 ng 0949 035 641 Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn
29 Quán Bún Anh Tiến 50 ng 0972 764 765 Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn
30 Cơm bình dân Thiên Vũ 100 ng 0977 658 508 Tổ 4 Thị trấn Đồng Văn
31 Chân Núi Quán 50 ng 0383 395 092 Tổ 5 Thị trấn Đồng Văn
32 Nhà hàng Ngọc Cừ 60 ng 0839 127 345  Tổ 1 Thị trấn Đồng Văn
33 Nhà hàng Kiên Bin 60 ng (1.000.000đ-1.200.000đ) 858.481.625 Tổ 7 thị trấn Đồng Văn
34 Cơm lẩu Quang Dũng 80ng 0988 064 800  Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn
35 Nhà ăn cực Bắc 80ng 0982.810.015 Trung tâm xã Lũng Cú
36 Núi Rồng quán 50 ng 0876668168 Trung tâm xã Lũng Cú
37 Quán ăn Dũng Trọc 50 ng 0912.134.283 Trung tâm xã Lũng Cú
38 Quán ăn Bình Sinh 50 ng 0988.151.650 Trung tâm xã Lũng Cú
39 Quán ăn Thu Mì 50ng 0973.659.356 Trung tâm xã Lũng Cú
40 Quán ăn Yến Chi 100ng 0375314017 Trung tâm xã Sà Phìn
41 Quán ăn Hồng Phúc 50ng 0988. 684.434 Trung tâm xã Sà Phìn
42 Nhà hàng Hiền Huận 100ng 0382337596 Trung tâm xã Phố Cáo
43 Nhà hàng Hoàn Thùng 50ng 0393758158 Trung tâm TT Phố Bảng