Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2022

LƯU TRÚ TẠI HÀ GIANG

Gửi Email In trang Lưu
Danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Yên Minh

14/11/2019 16:46

STT Tên cơ sở Lưu trú Du lịch Địa chỉ Số điện thoại
1 Khách sạn Thảo Nguyên Tổ 3, thị trấn Yên Minh 02193852297
3 Khách sạn Kiên Thảo Xóm bản ké, thị trấn Yên Minh 0977231593
5 Khách sạn Nà Mạ Tổ 2, thị trấn Yên Minh 0384676955
7 Khách sạn 88 Tổ 7, thị trấn Yên Minh 0961414688
9 Khách sạn Phương Đông Tổ 5, thị trấn Yên Minh 0335161288
11 Nhà nghỉ Quang Huy Tổ 6, thị trấn Yên Minh 0948900005
13 Nhà nghỉ Kim Tinh Tổ 5, thị trấn Yên Minh 0974793925
15 Nhà nghỉ Phương Nam Tổ 5, thị trấn Yên Minh 0979682319
17 Nhà nghỉ Bình Minh Tổ 6, thị trấn Yên Minh 0916844124
19 Nhà nghỉ Yên Minh Tổ 5, thị trấn Yên Minh 0979682322
21 Nhà nghỉ Thanh Thảo Tổ 7, thị trấn Yên Minh 0379600553
23 Nhà nghỉ Thiên Sơn Tổ 2, thị trấn Yên Minh 0968240593
25 Nhà nghỉ Cao Nguyên Tổ 3, thị trấn Yên Minh 0982348008
27 Nhà nghỉ Bình An Tổ 5, thị trấn Yên Minh 0942910418
29 Nhà nghỉ trọ Thanh Bình Tổ 8, thị trấn Yên Minh 0356648069
31 Nhà nghỉ trọ Hải Linh Tổ 5, thị trấn Yên Minh 0358169919
33 Nhà nghỉ trọ Tùng Anh Tổ 2, thị trấn Yên Minh 098878255

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Yên Minh

Tin khác

Danh sách địa chỉ lưu trú tại huyện Đồng Văn (13/11/2019 14:08)