Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2022

ẨM THỰC HÀ GIANG

Gửi Email In trang Lưu
Danh sách nhà hàng tại huyện Yên Minh

15/11/2019 07:47

    
1 Nhà hàng Phúc Cái Tổ 3, thị trấn Yên Minh 02193852050
2 Nhà hàng Thoa Thiệu Tổ 3, thị trấn Yên Minh 02193853008
3 Nhà hàng Minh Hải Tổ 3, thị trấn Yên Minh 02193852109
4 Nhà hàng Thành Hanh Tổ 3, thị trấn Yên Minh 0356761213
5 Nhà hàng Tấn Đức Tổ 6, thị trấn Yên Minh 0838761648
6 Nhà hàng Ngọc Anh Tổ 6, thị trấn Yên Minh 0943090658
7 Nhà hàng Phong Vân Quán Tổ 5, thị trấn Yên Minh 0988586124
8 Nhà hàng Biển Rừng Tổ 2, thị trấn Yên Minh 0983471975
9 Nhà hàng Mẹt Tổ 2, thị trấn Yên Minh 0396788688
10 Nhà hàng Viên Thuận Tổ 8 Nà Đồng 0978578250
11 Nhà hàng Phố Núi Tổ 8 Nà Đồng 0971280389
12 Nhà hàng Thu Thủy Tổ 7, thị trấn Yên Minh 0373298182
13 Nhà hàng Trang Cát Tổ 1, thị trấn Yên Minh 0982335689
14 Nhà hàng Giang Tự Tổ 1, thị trấn Yên Minh 0344266818
15 Nhà hàng Sương Thơ  Tổ 2, thị trấn Yên Minh 02193852297

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Yên Minh

Tin khác

Lên Hà Giang ăn "lẩu dân tộc" (13/11/2019 15:04)

Danh sách nhà hàng tại huyện Đồng Văn (13/11/2019 14:42)