Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2022

LƯU TRÚ TẠI HÀ GIANG

Gửi Email In trang Lưu
Danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Mèo Vạc

15/11/2019 09:07

1 Khách sạn Hoa Cương Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc 0944571888
2 Khách sạn Xuân Hạc Tổ 4, Thị trấn Mèo Vạc 0837656344
3 Khách sạn Mèo Vạc Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc 035143217
4 Khách sạn Tiến Cường Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc 0988 483 999
5 Khách sạn Mai Đào Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc 0336574348 
6 Khách sạn Huyền Lợi Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc 0834871616
7 Khách sạn Tiến Tài Tổ 5, Thị trấn Mèo Vạc 02193875323
8 Nhà nghỉ Khâu Vai Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc 0372994999
9 Nhà nghỉ Cao Nguyên Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc 0912105518
10 Nhà nghỉ Chí Lạc Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc 0874257495
11 Nhà nghỉ Thảo Linh Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc 0979649289
12 Nhà nghỉ Hoàng Anh Tổ 4, Thị trấn Mèo Vạc 0972889967
13 Nhà nghỉ Mai Đào Tổ 4, Thị trấn Mèo Vạc 0972405509
14 Nhà nghỉ Nho Quế Tổ 4, Thị trấn Mèo Vạc 0961643717
15 Nhà nghỉ Say Quân Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc 0972314231
16 Nhà nghỉ Thái Phương Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc 0354538888
17 Nhà nghỉ Linh Anh Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc 0386226242
18 Nhà nghỉ Tố Như Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc 0989699199
19 Homestay Chúng Pủa Chúng Pả B TT. Mèo Vạc 0366206688
20 Homestay Ong Vàng Chúng Pả A TT. Mèo Vạc 0384676669
21 Homestay Vi Văn Pảo Làng VHDLCĐ thôn Tát Ngà. 034714710 
22 Homestay Trần Văn Pảo Làng VHDLCĐ thôn Tát Ngà. 0988953976
23 Homestay Vi Dấu Mìn Làng VHDLCĐ thôn Tát Ngà. 0945350521
24 Homestay Vi Văn Niếm Làng VHDLCĐ thôn Tát Ngà. 0973064233
25 Homestay Phan Văn Kim Làng VHDLCĐ thôn Tát Ngà. 0338098628 
26 Homestay Vi Văn Tường Làng VHDLCĐ thôn Tát Ngà. 0343582951
27 Homestay Trần Văn Pênh Làng VHDLCĐ thôn Tát Ngà. 0335791445
28 Homestay Trần Văn Tung Làng VHDLCĐ thôn Tát Ngà. 0334526216
29 Homestay Trần Văn Sơn Làng VHDLCĐ thôn Tát Ngà. 0354262403
30 Homestay Trần Văn Tuyền Làng VHDLCĐ thôn Tát Ngà. 0336388364
31 Homestay Nông Văn Páo Làng VHDLCĐ thôn Tát Ngà. 0379859040
32 Homestay Vàng Mí Chơ Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ 0915395369
33 Homestay Sùng Mí Xá Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ 0975147048
34 Homestay Vàng Mí Trạ Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ 0977450190
35 Homestay Vàng Thị Và Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ 0966322863
36 Homestay Sùng Mí Tro Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ 0834420888
37 Homestay Hồng Mí Sinh Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ 0976075043
38 Homestay Hầu Thị Hoa Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ 073128871
39 Homestay Hồng Ngọc Bảo Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ 073095290
40 Homestay Ly Mí Chả Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ 0989958289
41 Homestay Đào Thị Sinh Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ 0977770383
42 Homestay Vừ Mí Kỷ Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ 0915489744
43 Homestay Vàng Mí Dình Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ 0982674744
44 Homestay Vừ Thanh Tý Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ 0394412302
45 Homestay Lương Văn Hùng Thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai 0982125802
46 Homestay Lý Hồng Páo Thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai 0856716173
47 Homestay Linh Thị Khuầy Thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai 0837564413
48 Nhà hàng Xuân Hạc Tổ 4, TT Mèo Vạc. Ngay ngã tư Bưu Điện - Thế giới di động 02193871451
49 Nhà hàng Hạnh Phúc Tổ 5, TT Mèo Vạc  

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mèo Vạc

Tin khác

Danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Yên Minh (14/11/2019 16:46)

Danh sách địa chỉ lưu trú tại huyện Đồng Văn (13/11/2019 14:08)