Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2022

LƯU TRÚ TẠI HÀ GIANG

Gửi Email In trang Lưu
Danh sách địa chỉ lưu trú tại huyện Hoàng Su Phì

19/12/2019 11:35

TT Tên cơ sở lưu trú Số điện thoại Địa chỉ Số lượng phòng
1 Khách sạn Tây Côn Lĩnh 02196558888 Tổ 4, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 23
2 Resort 2 sao Pan hou 02193833535 Thôn Làng Giang, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì 26
3 Nhà nghỉ Thuận An 02193831444; 0983156088 Tổ 4, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 20
4 Nhà nghỉ Sông Chảy 02193831246;0987333838 Tổ 2, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 16
5 Nhà nghỉ Hoàng Anh 1 02193831133 Tổ 3, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 9
6 Nhà nghỉ Hoàng Anh 2 02193831133 Tổ 3, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 9
7 Nhà nghỉ Mùa Vàng 0393136222 Tổ 1, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 22
8 Nhà nghỉ Tiến Đạt 02193831164 Tổ 3, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 11
9 Nhà nghỉ Anh Duy 0973343749;0346074602 Khu chợ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì 9
10 Hoàng Long   Khu chợ xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì 13
11 Minh Châu (Bé Chiều) 0362743781 Tổ 4, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì  
12 Hoàng Su Phì Green 0388927652 Tổ 2, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 16
13 Đặng Thị Hà 0892221506 Thôn Suối Thầu, xã Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phì  
14 Đặng Hồng Cánh 0834844926 Xã Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phì  
15 Đặng Văn Nam 0965863119 Thôn Suối Thầu, xã Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phì  
16 Đặng Kim Cường 0868116685 Thôn Suối Thầu, xã Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phì  
17 Lý Văn Tiên 0363869576 Thôn Suối Thầu, xã Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phì  
18 Nguyễn Duy Hùng 0859034888 Thôn Suối Thầu, xã Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phì  
19 Đinh Quốc Khánh 0916689609 Thôn Suối Thầu, xã Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phì  
20 Triệu Mềnh Kinh 0988070619 Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì  
21 Triệu Mềnh Quyên 0948052889 Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì  
22 Triệu Tà Guyện 0877080177 Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì  
23 Triệu Tạ Quyên 0916448702 Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì  
24 Triệu Tạ Lìn 0947752890 Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì  
25 Triệu Mùi Chìu 0336993426 Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì  
26 Triệu Quang Hào 0818200065 Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì  
27 Triệu Vàn Kinh 0948108043 Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì  
28 Triệu Tạ Dồng 0853692414 Thôn Giàng Hạ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì  
29 Triệu Tạ Chán 0352356287 Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì  
30 Triệu Vàn Quấy 0945067847 Thôn Nậm Nghí, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì  
31 Triệu Tà Phấu 0988073234 Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì  
32 Đặng Thanh Tùng 0362269751 Thôn Nậm Ai, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì  
33 Đặng Văn Lương   Thôn Nậm Ai, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì  
34 Hoàng Văn Thuyên 0374995234 Thôn Lê Hồng Phong, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì  
35 Bàn Quầy Chán 0355891217 Thôn Tân Phong, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì  
36 Lý Văn Long 0945068433 Thôn Tân Phong, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì  
37 Triệu Chòi Phú 0872789266 Thôn Tân Phong, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì  
38 Triệu Mùi Viện 0387546115 Thôn Tân Phong, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì  
39 Phùng Sành Phấu 0946761005 Thôn Khòa Thượng, xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì  
40 Phàn Dào Phấu   Thôn Minh Quang, xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì  
41 Thèn Văn Lương   Thôn Nùng Cũ, xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì  
42 Phạm Đức Hiếu I 0973043277 Thôn Na Léng, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì  
43 Phạm Đức Hiếu II 0355524167 Thôn Na Léng, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì  
44 Nguyễn Thị Lệ-Hiếu III   Thôn Na Léng, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì  
45 Vương Quế Phong 0983444295 Thôn Na Léng, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì  
46 Long Văn Cảm  0355524167 Thôn Na Léng, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì  
47 Long Đức Dương 0988730451 Thôn Na Léng, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì  
48 Vương Chính Nam   Thôn Lủng Cẩu, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì  
49 Hoàng Sành Vầy 0969435120 Thôn Nậm Piên, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì  
50 Hoàng Sùn Siang 0844400525 Thôn Nậm Piên, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì  
51 Lùng Thị Thu 0974091401 Tổ 1, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì  
52 Tải Văn Khánh 0354139185 Thôn Pố Lũng, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì  
53 Trần Lộc Bình   Tổ 6, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì  
54 Hoàng Su Phì lodge 0877080177 Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì  
55 Hoàng Su Phì bungalow 0988070619 Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì  

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hoàng Su Phì

Tin khác

Danh sách địa chỉ lưu trú tại huyện Quang Bình (19/12/2019 09:48)

Danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Mèo Vạc (15/11/2019 09:07)

Danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Yên Minh (14/11/2019 16:46)

Danh sách địa chỉ lưu trú tại huyện Đồng Văn (13/11/2019 14:08)