Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2022

ẨM THỰC HÀ GIANG

Gửi Email In trang Lưu
Dánh sách nhà hàng, Karaoke trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì

19/12/2019 13:35

1 Nhà hàng Thắng Sinh 02193831520 Tổ 2, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 80 khách
2 Nhà hàng 666 02193831204 Tổ 1, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 80 khách
3 Nhà hàng Bình Hiền 0971645982 Tổ 1, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 80 khách
4 Nhà hàng Xuân Sầu 0376656027 Tổ 1, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 80 khách
5 Nhà hàng Thủy Bảo 0975344639 Tổ 4, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 100 khách
6 Nhà hàng Tuấn Ngân 0872191976 Tổ 3, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 100 khách
7 Cơ sở KD ăn uống Mùa Thu 0394021077 Tổ 1, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 40 khách
8 Cơ sở KD ăn uống Tuyên Lái 0326726729 Tổ 2, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 30 khách
9 Cơ sở KD ăn uống Tuấn Lý 0372116896 Khu chợ xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì 50 khách
10 Cơ sở KD ăn uống Thương Hương 0949852696 Khu chợ xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì 40 khách
11 Cơ sở KD ăn uống Sinh Hiền(chuyên món Dê) 02196278199 Tổ 5, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 30 khách
12 Cơ sở KD ăn uống Đức (Dê) (chuyên món Dê) 0357665465 Tổ 5, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 50 khách
13 Cơ sở KD ăn uống Mềnh béo   Khu chợ xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì 40 khách
14 Cơ sở KD ăn uống Việt Là   Khu chợ xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì 30 khách
15 Karaoke Dream  0977910888 Tổ 4, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì  
16 Karaoke Phố núi 0985972559 Tổ 5, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì  
17 Karaoke Quán dốc 0975570015 Tổ 4, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì  
18 Karaoke Hoàng Anh 00988102686 Tổ 3, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì  
19 Karaoke Phương Khải 0943818263 Tổ 4, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì  
20 Cafe Phượng 0388057111 Tổ 2, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì  
21 Karaoke Hoàng Su Phì Green 0388927652 Tổ 2, TT Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì  

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hoàng Su Phì

Tin khác

Dánh sách nhà hàng trên địa bàn huyện Mèo Vạc (15/11/2019 09:08)

Danh sách nhà hàng tại huyện Yên Minh (15/11/2019 07:47)

Lên Hà Giang ăn "lẩu dân tộc" (13/11/2019 15:04)

Danh sách nhà hàng tại huyện Đồng Văn (13/11/2019 14:42)